Ole Vadum Dahl

Visioner i 5 dimensioner

Fra knas til kærlighed - i praksis

Hvis du arbejder med mennesker f.eks. som terapeut, behandler, rådgiver, leder etc., har du helt sikkert lagt mærke til, at det der fylder allermest på godt og mindre godt i menneskers liv, er deres forhold til kæresten, ægtefællen, familien, vennerne, kollegaerne osv.

Vores relationer er, når alt kommer til alt, det vigtigste for de fleste af os. Og jeg vil gå så langt som til at sige, at vores livskvalitet ikke bliver meget bedre end evne til at skabe og vedligeholde dybe, kærlige og meningsfulde relationer.

Derfor har jeg samlet mine 42 års professionelle erfaringer i at arbejde med mennesker og de vigtigste pointer fra de tre af mine foreløbigt fem bøger, som handler om kommunikation og relationer, i et nyt online uddannelseskoncept, der vil klæde dig rigtig godt på både personligt og fagligt til at arbejde med det, der er allervigtigst for de fleste af os, nemlig vores relationer.

Det er blevet til en ny 20 ugers helhedsorienteret relationscoach-uddannelse, hvor du har mulighed for at blive trænet og superviseret i nogle af de mest virkningsfulde metoder til at løfte menneskers kommunikationsfærdigheder og relationskompetencer op på et helt nyt niveau.

Der er virkelig brug for professionelle coaches, terapeuter og behandlere, som har specialiseret sig i at arbejde med de udfordringer, som de fleste af os støder på i vores parforhold i familien, i vores venskaber, på arbejdspladsen og andre steder.

Se f.eks. på den omfattende mistrivsel, som vi finder ikke mindst blandt de unge mellem 16-24, hvor næsten halvdelen føler sig ensomme eller har andre udfordringer omkring forholdet til andre. Eller se på skilsmisse-statestikkerne, antallet af singler i Danmark, den ekstremt unuancerede og negative tone på de sociale medier etc.

Selv i et relativt velfungerende parforhold eller på en arbejdsplads, hvor vi grundlæggende gerne vil være – også i fremtiden – kan der være store udfordringer med misforståelser, lejlighedsvis ‘’kantet’ kommunikation, mislykkede forsøg på at komme igennem med vores budskaber ting der bliver fortiet, manglende information, eller deciderede konflikter.

Da vi jo ikke har haft et fag i vores skoletid, der hed ‘relationskompetencer’, ’sociale færdigheder’ eller lignende, er rigtig mange af os faktisk overraskende dårligt klædt på i forhold til at skabe nærende og meningsfulde relationer og til at udrede misforståelser og løse konflikter der ude i livet. Lidt af en katastrofe, når man tænker på, hvor vigtigt forholdet til andre er for vores generelle livskvalitet og trivsel.

Det har jeg tænkt mig at gøre noget ved.

Kom og vær med, og gør en forskel, der virkelig batter . Der er brug for dig der ude.

Online

Visioner i 5 dimensioner

Pentagrammet - 5 Dimensioner
5 Aspekter af udvikling

5D Mentorforløbet

5D Mentorforløb

Online mentorforløb med Ole Vadum Dahl er 12 måneder med inspiration, sparring og udvikling.

Læs mere her

1

5D RelationsCoach Uddannelse

Online relationscoach uddannelse med Ole Vadum Dahl er et 20 ugers intenst træningsforløb med certificering. 

Læs mere her

Ny Kosmologi

Den Pentagrale Kosmologi

Hen over de sidste cirka 7 år, har Ole Vadum Dahl formuleret  og beskrevet en ny og banebrydende helhedsforståelse af os mennesker og vores enorme  potentiale for udvikling. Det kalder han for “‘Den pentagrale vision’”.

Ordet pentagral er sammensat af ‘penta’, som betyder fem, og ‘integral’, der er et andet ord for ‘komplet’ eller ‘holistisk’. Der er tale om et mange-dimensionelt integralt ‘landkort’, som både giver os en helt ny  helhedsforståelse af os selv, hinanden og livet i alle dets aspekter, og samtidigt bidrager med unikke nye konkrete bud på, hvordan vi folder det allerbedste ud både hos os selv og andre.

Ole anvender ordet vision, fordi denne nye kosmologi er kommet til ham som en lang række 5-dimensionelle billeder bestående af trekanter, femkanter og pentagrammer (femtakkede stjerner), der æstetisk er vævet sammen som et holografisk-mønster.

Hver af de mange trekanter og femkanter repræsenterer hver især forskellige dimensioner, domæner og aspekter af livet og af udvikling, som for eksempel  krop, sind, ånd, kultur og natur, – at vokse op, åbne op, rydde op, vågne op og lyse op, – fem forskellige oplevelser af tid og meget meget mere.

Noget af det mest fascinerende ved Oles pentagrammer  er, at billederne i sig selv kan virke fordybende og udvidende på bevidstheden, og at pentagrammerne på mange måder forklarer sig selv og viser os nye sammenhænge, når først vi forstår, hvad de forskellige geometriske figurer repræsenterer. 

Du har nu mulighed for at få en direkte bevidsthedsudvidende  oplevelse af den pentagrale vision og de nye muligheder den åbner op for gennem Oles kurser, events og videoer i den kommende tid.

Velkommen til den pentagrale vision.

Den Blinde Seer

Om Ole

Ole Vadum Dahl grundlagde i 1998  ID Academy – en af Nordens mest succesfulde private kursus- og uddannelsesvirksomheder indenfor coaching, psykoterapi og Mindfulness. ID Academy har hovedsæde på det dejlige Østerbro i København og har også to meget smukke og stemningsfulde kursuscentre i hhv.Aarhus og Køge.

Oles Blog

Balsam for sjælen

5 trinløse trin ind til dit essentielle selv

5 trinløse trin ind til dit essentielle selv

Guidet meditation - Trivsel og identitet del 8 I denne ottende og sidste video i min lille serie om selvfølelsen fokuserer vi igen på det essentielle selv, vores dybeste oplevelse af identitet og af at være til. I de foregående videoer har jeg præsenteret fbåde...

Den frydefulde vej til en bedre selvværdsfølelse

Den frydefulde vej til en bedre selvværdsfølelse

Trivsel og identitet del 6 Higer du efter andres anerkendelse ? - Går du  sommetider på kompromis med dine egne ønsker og værdier for at få andres accept? - Bliver du en gang imellem lidt for ‘pleasende’ for at blive  værdsat af andre? Hvis ja, så reagerer du som de...