Det hele menneske

 

1. modul:
03Om kroppen, den praktiske hverdag og spirituel udvikling
3 dage, fredag kl. 15 til søndag kl. 16

Det første af de syv weekend-moduler handler om vores basale oplevelse af sikkerhed, tryghed og stabilitet i tilværelsen, og hvad den betyder for en balanceret og sund spirituel udvikling.

Vores forhold til den fysiske krop og dens sundhed, vores aktuelle bosituation, måde at takle arbejde og økonomi på etc. er alt sammen yderst vigtige faktorer, når det handler om at holde jordforbindelsen, mens vi udforsker vores spiritualitet og udvikler os spirituelt.

Helt konkret vil vi på dette modul arbejde med en række praktiske øvelser fra både øst og vest, som kan hjælpe os med at holde jordforbindelsen både kropsligt, følelsesmæssigt, socialt og mentalt, så vi har et forsvarligt og stabilt grundlag for at gå ind i dybere spirituelle udviklingsprocesser.

Herudover er dette første modul også en grundig introduktion til integral spiritualitet.


2. modul:
08Om følelser, sex og integral spiritualitet
3 dage, fredag kl. 15 til søndag kl. 16

Dette modul handler om det kæmpe potentiale for spirituel udvikling, der ligger i både vores følelsesliv og vores seksualitet.

Hvor de ortodokse religioner og mere konventionelle spirituelle traditioner som oftest har opfattet vores drifter og seksualitet som noget, der står i modsætning til spiritualiteten, er der indenfor de såkaldte tantriske retninger en erfaring med, at vores seksualitet kan være et direkte springbræt ind i højere bevidsthed, hvis vi forholder os åbent og bevidst til den. Integral spiritualitet forholder sig tantrisk til seksualitet og følelser.

På dette modul vil vi anvende en række metoder fra både moderne vestlig psykologi og fra de gamle visdomstraditioner til at sætte gang i en dyb spirituel udvikling gennem vores følelser og seksualitet.


3. modul:
04Om selvfølelse, personlig styrke og integral spiritualitet
3 dage, fredag kl. 15 til søndag kl. 16

Det tredje modul handler om egoets rolle i spirituel udvikling.
I mange spirituelle miljøer betragtes egoet som det “dårlige selskab”, fordi det ikke kun er et konstruktivt omdrejningspunkt i psyken, men også er en form for psykisk forsvarssystem og falsk identitet, som giver os illusionen af at være adskilt fra og i modsætning til andre mennesker.

På dette modul vil vi undersøge, hvordan vi i virkeligheden kan bruge egoet og dets reaktioner til at finde ind til en dybere erkendelse af, hvem vi i virkeligheden er, og hvordan et ego som “tjener” det større essentielle Selv, er en både nyttig og uundværlig instans i psyken, hvis vi vil udvikle os spirituelt på en balanceret måde og fungere i den “almindelige” verden.

På dette modul vil vi både arbejde med vores personlige styrke og gennemslagskraft og med nogle af nutidens mest kraftfulde metoder til at bruge egoets uhensigtsmæssige impulser og reaktioner som et direkte springbræt til vores iboende højere bevidsthed og “sande” essentielle selv.


4. modul:
04Om hjerterum, healing og spiritualitet
3 dage, fredag kl. 15 til søndag kl. 16

Det fjerde modul handler om kærligheden og medmenneskeligheden i dit liv. Det gælder både kærligheden til dig selv og andre.

Indenfor den buddhistiske tradition bruger man en fugl og dens to vinger som metafor for vores spirituelle udvikling. Fuglens ene vinge er visdom og bevidsthed, og den anden er kærlighed og medfølelse. Hvis fuglen ikke folder begge vinger ud, kan den selvsagt ikke flyve. Og i den kristne tradition siger man, at “Gud er kærligheden og lyset”, og at “vi er skabt i Guds billede”. Så hvis vi i kristen forstand skal folde det smukkeste ud i os selv, skal vi finde en balance mellem kærligheden og lyset eller med andre ord mellem hjerte og bevidsthed.

Derfor vil vi på dette modul arbejde med en række dybe processer fra både moderne psykologi og fra flere af de gamle visdomstraditioner til at åbne hjertet og styrke medfølelsen både udad til og indad til. Vi vil også undersøge, hvordan åbningen af hjerte i høj grad kan medvirke til at få helet gamle sår på sjælen.


5. modul:
05Om selvudtryk, indre mentoring og integral spiritualitet
3 dage, fredag kl. 15 til søndag kl. 16

Det femte modul handler både om at få gjort dit liv til et kreativt udtryk for, hvem du dybest set er i mere spirituel forstand, og om hvordan du kan styrke evnen til at lytte indad til den indre visdom og dit personlige kald i livet.

Mange af os har svært ved at finde ud af, hvad vores større eksistentielle eller spirituelle formål er. Og når vi lytter indad til den indre stemme, kan vi have svært ved at høre forskel på, hvad der på den ene side kommer fra vores ubevidste frygt, angst eller egoets selvbeskyttelse, og hvad der på den anden side kommer fra et mere klart og vis sted i bevidstheden.

På dette modul arbejder vi derfor med både nyere psykologiske metoder og gamle meditative processer til at komme i kontakt med vores dybeste følelse af kald i livet og vores indre spirituelle mentor, og du vil få nye ideer til, hvordan du kan komme i dybere kontakt med og få udfoldet netop det, som er dit personlige formål og kald i livet.


6. modul – Selvindsigt:
03Om det essentielle selv og integral spiritualitet
4 dages retreat, torsdag kl. 15 til søndag kl. 16

Igennem årtusinder har mennesker stillet sig selv store eksistentielle spørgsmål som: “Hvem er jeg?” og “Hvad er meningen med livet?”,, og i de levende visdomstraditioner har det været en del af de søgendes praksis gennem meditative processer eller centrerende ordløs bøn at finde ind til deres oprindelige “sande selv” og forbinde sig med noget, der rakte ud over deres begrænsede “lille selv”.

I mere end 35 år har Ole Vadum Dahl guidet flere tusinde mennesker gennem en dyb transformativ proces, som er bygget op over spørgsmålet “Hvem er jeg”, og som er blevet kendt under navnet Selvindsigtsprocessen. Ud fra sin mangeårige erfaring med transpersonelt arbejde vil han guide dig igennem denne fascinerende proces, som lag for lag fører dig fra en mere “ydre” og konventionel forståelse af dig selv til en dyb og direkte erkendelse af din essentielle identitet, en både fredfyldt og glædesfyldt oplevelse af dig selv som rækker langt ud over begreber som selvtillid eller selvværd .

Dette intense 4-dages internatkursus er en enestående chance for at opleve denne dybe transformative proces på egen krop og sjæl og opnå en mere stabil og vedvarende kontakt med dit dybeste essentielle selv.


7. modul:
02Om Gud, livet, universet og integral spiritualitet
3 dage, fredag kl. 15 til søndag kl. 16

Det syvende og sidste modul handler om dit forhold til det, der rækker ud over dig som individ, f.eks. dit forhold til Gud, universet, eller hvad du nu måtte kalde det.

ID Mentor træningen formidler ikke nogen bestemt religiøs holdning. Der er altså intet i forløbet, som du skal tro på eller mene for at være med eller for at få fuldt udbytte af forløbet.
Den spirituelle mentor-træning er en erfaringsbaseret udforskning af dit personlige spirituelle liv, og de svar du eventuelt måtte få undervejs, er nogle du selv kommer frem til.

Uanset om du er kristen, muslim, jøde, buddhist, ateist eller noget helt andet, så er du en del af noget større, der rækker ud over dig som individ. Det er ikke noget, vi mener, at du skal tro på, men noget vi håber du allerede har en personlig oplevelse af.

Vores erfaring er, at mennesker som forholder sig konstruktivt til den spirituelle dimension af sig selv og tilværelsen, generelt er gladere og føler sig i større samklang med livet.
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at udforske dit forhold til det, der rækker ud over dig selv og dit individuelle liv fra nye og spændende vinkler.

På dette sidste modul af træningen i integral spiritualitet vil vi derfor udforske forskellige perspektiver på begrebet Gud og få indblik i et udvalg af spirituelle praktikker fra de store visdomstraditioner, som har til formål at bringe os mere i samklang med det, der rækker ud over os selv og med det fantastiske univers, vi lever i.


Fortløbende træning på tværs af moduler

Intuition og intuitiv sansning
Selvom intuitionen sædvanligvis associeres med det 6. chakra, og dermed skulle berøres på det sjette modul, vil vi også beskæftige os med at udvikle vores intuition på flere af de øvrige moduler. Evnen til at bruge intuitionen både indad og udadtil er vigtig i en spirituel udviklingsproces.

Intuitionen kan bruges til at finde indre løsninger på tilværelsens udfordringer og svar på nogle af livets store spørgsmål.
Og tilsvarende kan intuitionen bruges udadtil i forhold til andre mennesker, som vi forsøger at hjælpe og vejlede.

Så derfor vil udviklingen af din intuition være en væsentlig del af den fortløbende træning gennem hele forløbet.

Meditation
Træningsforløbet i integral spiritualitet er også en fortløbende træning i meditation.
Hvert af de 7 moduler byder f.eks. på forskellige former for meditationsmetoder, som relaterer sig til de enkelte chakras.

Men her ud over vil forløbet også være en grundtræning i basal meditation, som ikke relaterer sig til noget specifikt chakra, men som gradvist giver dig mulighed for at forøge nærværet og kontakten til din essentielle kerne.

Her har du et eksempel på en guidet chakra-meditation:

Del endelig dette indlæg med alle, der kunne have glæde af at se det.