De fem opper i den essentielle livspraksis

At vågne op
Det første ‘op’ i min essentielle livspraksis handler om at ‘at vågne op’.
Her arbejder vi med:
– at vågne op fra de ofte trancelignende sindstilstande vi befinder os i, når vi bliver taget af manglende selvværd, utilstrækkelighedsfølelse, stress, overansvarlighed, selvkritik, perfektionisme osv. og med
– at vågne op til det vi i virkeligheden er, vores egentlige “sande” identitet, som jeg også ofte kalder essensen. Ordet essens kommer ud af den latinske rod “esse”, der betyder “at være”. Og det er lige nøjagtig det vi er bag alle selvbillederne og selvforståelsen, ren frydefuld væren, ren harmonisk bevidsthed.

Når vi ‘vågner op’ dvs. genfinder vores helt enkle væren og begynder at leve der fra, skifter vores liv fuldstændigt karakter, og livskvaliteten vokser enormt.

At vokse op
Vi kan stadig vokse som voksne, vokse i vores moral og sociale begavelse, i vores måde at anskue livet på, i vores tillid til tilværelsen og det der er større end os selv, vokse i vores evne til at reflektere over os selv og se os selv ærligt og kærligt i øjnene osv.

Hvis ikke vi ‘vokser op,’ parallelt med at vi ‘vågner op’, bliver vores personlige udvikling nemt til legaliseret narcissisme i stedet for reel bæredygtig udvikling, og vi risikerer at blive til selvcentrerede spirituelle egoer i stedet for at realisere vores essens. Derfor er det en vigtig del af min essentielle livspraksis, at vi også arbejder med at vokse op.

At rydde op
Når vi begynder at vågne op til, hvem vi i dybeste forstand er bag vores ego-identitet, og vi får adgang til nye og mere vågne måder at erkende livet på, begynder skeletterne typisk at vælte ud af skabet. Dyb meditation og andre transformative processer virker meget ofte som et forstørrelsesglas på det, der måtte være ubevidst og ubearbejdet i psyken. Derfor er det ekstremt vigtigt at rydde op i den psykiske bagage. Så arbejdet med projektioner og skygger er en væsentlig del af den essentielle livspraksis.

At åbne op
Buddhisterne siger, at udvikling er ligesom en fugl med to vinger. Den ene vinge er bevistheden, den anden er kærligheden. hvis ikke begge vinger er foldet ud, kan fuglen ikke flyve. – Er det ikke smukt?
Og sådan er det også med min essentielle livspraksis. Den må nødvendigvis handle om at åbne hjertet og åbne op overfor hinanden. Det skal ikke forstås i sentimental forstand. Sommetider er det mest kærlige at sætte en sund og nødvendig grænse, men jeg tror, de fleste vil være enige med mig i, at verden har brug for mere åbenhed, mere hjerte og mere medfølelse. Og faktisk betragter jeg ikke en livspraksis som hverken særlig bæredygtig eller komplet, med mindre vi også åbner op og udvikler vores hjertekapacitet. For mig er kærligheden en uadskillelig del af at leve et helt liv.

At lyse op
Sufierne, de arabiske mystikere siger, at der er tre slags mennesker: Det verdslige menneske, der fortaber sig bevidstløst i verdens fænomener, i deres følelser, begær, konflikter osv. – Så er der det spirituelle menneske, der finder ind til sin essens, men som trækker sig fra verden og ikke ønsker at beskæftige sig med det almindelige livs udfordringer. – Og endelig er der det, de kalder for det fuldkomne menneske. Det er det menneske, som har genfundet sin essens, sin sjæl, og som går ud og besjæler og beriger verden og det allmindelige gode liv med sit lys. Igen, er det ikke smukt?

Så den essentielle livspraksis handler også om, hvordan vi kan stå ved vores lys og gå ud og lyse op i en verden, der i den grad trænger til det. Mange af os har i stedet for vane at slukke vores fakkel, hvis vi kommer ind i et rum, hvor andre ikke har tændt deres.

På Essential Life Practitioner-løbet arbejder vi med de fem opper på en meget dynamisk og konkret måde. Dem kan du se i det ovenstående pentagram. Det er 5 vigtige aspekter af den spirituelle livspraksis, som hjælper os med at at vågne, vokse, rydde, åbne og lyse op, nemlig:

  • At meditere
  • At reflektere
  • At praktisere
  • At relatere
  • At resonere

Lad mig sige lidt mere om hver af de 5 aspekter af min essentielle livspraksis:

Klik her for at se mere om meditation, og hvorfor jeg lægger så stor vægt på, at vi finder en rigtig god måde at meditere på.

Del endelig dette indlæg med alle, der kunne have glæde af at se det.

Søg på bloggen

Mere med Ole

Online

Mentorforløb

Læs mere om Ole Vadum Dahls online mentorforløb.

Læs mere her

Online

Tag en online relationscoach uddannelse

Med Ole Vadum Dahl…

LÆS MERE 〉

Lær mere

Relaterede indlæg

At resonere

Vi har som mennesker en fantastisk evne til at svinge med på den atmosfære eller den bevidsthedskvalitet, som omgiver os. Det er det, der både kan trække os op og ned i humør, afhængigt af hvordan vores omgivelser har det. Du har garanteret bestemte mennesker eller...

At relatere

Det er nemt at leve sig ind i en illusion om, at vi er noget helt særligt og meget langt i vores åndelige udvikling, så længe vi trækker os fra hinanden, ikke involverer os eller sørger for kun at omgås mennesker, som stryger os med hårene og bekræfter os i vores...

At praktisere

For mig handler udvikling om at have en dynamisk livspraksis, som inddrager hele livet, og som gør os mere hele som mennesker. Hvis vi vil føle os mere hele, må vi integrere alt det, der ikke hænger sammen i vores tilværelse. For det første er det vigtigt at integrere...

Online Mentorforløb

Inspiration, sparring & udvikling i et nyt perspektiv