6 minutter

Ole Vadum Dahls essentielle livspraksis består af 5 elementer, nemlig at vokse op, at vågne op, at rydde op, at åbne op og at lyse op.
I denne lille video taler Ole om “at vågne op”, men hvad mener han egenlig med det? Hvad er det, vi skal vågne op fra? Ole giver her nogle letforståelige eksempler på, hvordan identifikationen med f.eks. vores udseende, livshistorie, forskellige personlighedssider eller vores sociale rolle kan sammenlignes med en hypnotisk trance, hvor vi tror, vi er noget andet, end vi i virkeligheden er. Hvis vi vil vågne op til vores “sande” natur, vores frydefulde essentielle selv, må vi ifølge Ole først vågne op af trancen.

Del endelig dette indlæg med alle, der kunne have glæde af at se det.