Medfølelse

Kategori:

“Medfølelse er ikke at have et blødende hjerte fuld af medlidenhed med andre. Medfølelse er at have mod nok til at gøre, hvad end der er nødvendigt, for at bringe bevidsthed ind i en situation”.
Citat: Bhagwan Shree Rajneesh

Hvis du har børn, har du med sikkerhed måttet sætte grænser for dem ind imellem, – og det af ren og skær omsorg og for at beskytte dem imod at være til fare for sig selv.

Men tror du, at de opfatter din grænsesætning som kærlighed? – Nej, det er der noget i deres reaktion, som kunne tyde på. Og måske sidder dine børn om nogle år hos en terapeut og beklager sig over, at du ikke så dem, som de var, eller at du ikke altid elskede dem nok, – og det med reference til de selv samme situationer, hvor du i kærlighed var nødt til at være kontant  og sætte grænser. ?

I sin inspirerende bog “Find ind til dit sande selv” taler zenmester Genpo Roshi om “det store sind” og “det store hjerte”.  Med det store hjerte mener han vores rene, betingelsesløse kærlighed og medfølelse, og da han tager udgangspunkt i zen, er der selvfølgelig både et yin og et yang-aspekt af hjertet.

Yin-aspektet er den bløde, omsorgsfulde, nærende kærlighed, som vi alle forbinder med et medfølende hjerte.

Yang—aspektet  af hjertet er derimod den mere kontante, grænsesættende og bevidstgørende medfølelse, som skærer igenem for netop at gøre det bedste og mest kærlige for de involverede. For mange af os tager det lang tid at opfatte, at et menneske, der udtrykker sin medfølelse på yang-måden, rent faktisk gør  det i kærlighed. Derfor kræver det mod at være balanceret i sit hjerte og kunne udtrykke kærlighed og medfølelse på begge måder.

En kærlighed, der er meget ensidigt yin, tilter nemt over i det sentimentale, og helt galt går det så, når man oven i købet flasher sin “godhed” på de sociale medier og for åben skærm og sørger for, at der er landsdækkende medier til stede for at dokumentere ens gode hjerte, som vi har set en del eksempler på gennem tiden, bl.a.  for nogle få år siden i forbindelse med flygtningekrisen.

Et balanceret hjerte er altså både yin, dvs. omsorgsfuld, rummende og nænsomt på den ene side, og yang, dvs. modigt, bevidstgørende og grænsesættende fra det mest kærlige og velmenende sted på den anden side.

Hvis du har udfordringer i forhold til at udtrykke din kærlighed og medfølelse på enten yin- eller yang-måden, kan det skyldes, at du simpelthen aldrig har lært det og derfor bare skal “øve dig”, måske med inspiration i nogle gode forbilleder.

Eller også kan det skyldes, at du kommer til at sidde fast i en bestemt side af din personlighed, når du står overfor situationer, der kræver, at du forholder dig medfølende fra hjertet.

Hvis du eksempelvis ubevidst beskytter dig imod at være sårbar, inderlig og udtrykke varme følelser, vil du måske primært tilte over i retningen af at vise din medfølelse på yang-måden.

Hvis du der imod er konfliktsky, er bange for, at andre mennesker vil opleve dig som kold og hård, eller du er bange for at blive dømt ude, fordi du ikke udtrykker tidens “rigtige” politisk korrekte meninger, vil du måske hælde for meget til yin-siden.

I begge tilfælde kan det være en stor hjælp til at sætte hjertet fri og finde balancen i hjertet, at du opdager de ellers ubevidste personlighedssider eller “former”, som jeg ynder at kalde dem, som i bogstaveligste forstand hæmmer dig i at være helhjertet og ægte medfølende.

Jeg tror, du vil kunne finde rigtig meget god inspiration til at bryde ud af de selvbegrænsende sider af dig selv på de events, retreats og kurser, jeg afholder både online og i den ‘almindelige’ fysiske verden. Det er i hvert fald det primære omdrejningspunkt i mit professionelle arbejde med mennesker og har været det gennem næsten 40 år.

På det fjerde modul af mit online mentorforløb arbejder vi specifikt med både yin- og yang-aspektet af hjertet og medfølelsen.

Se eventuelt mere på https://www.idacademy.dk/mentorforloebet

Mange kærlige hilsner

Ole Vadum Dahl

Del endelig dette indlæg med alle, der kunne have glæde af at se det.

Søg på bloggen

Mere med Ole

Online

Mentorforløb

Læs mere om Ole Vadum Dahls online mentorforløb.

Læs mere her

Events

ID Academy & Ole Vadum Dahl

Tilmeld dig og læs mere om forskellige events ved ID Academy, hvor Ole bl.a. udbyder Introkurser til Online Mentorforløbet.

TILMELD DIG 〉

IDimensions

Bliv en del af vores online kursusafdeling

På IDimensions……

LÆS MERE 〉

Lær mere

Relaterede indlæg

Skyggen

Skyggen

“Det i dig selv du ikke erkender, vil kaste sin skygge på venner og fjender” Ole Vadum Dahl Det menneskelige sind fungerer på den måde, at vi identificerer os med bestemte sider af vores personlighed og fornægter andre sider. Vi vil typisk helst forstå os selv som...

Rummelighed

Rummelighed

“Det er sjældent andre, der er problemet. Det egentlige problem er som regel de følelser i os selv, vi ikke kan rumme i mødet med andre”.” Ole Vadum Dahl Har du - som så mange andre - bestemte mennesker, du helst undgår, fordi du synes, de er ubehagelige at være i...

Kald

Kald

“Dit dybeste kald i livet handler ikke så meget om, hvad du gør, men mere om med hvilken kvalitet du gør det” Ole Vadum Dahl Det er mit klare indtryk fra arbejdet med tusindevis af mennesker gennem de sidste fire årtier, at vi alle har et kald i livet, uanset om vi...

Online Mentorforløbet

14 ugers online forløb

Inspiration, sparring & udvikling i et nyt perspektiv