“Medfølelse er ikke at have et blødende hjerte fuld af medlidenhed med andre. Medfølelse er at have mod nok til at gøre, hvad end der er nødvendigt, for at bringe bevidsthed ind i en situation”.
Citat: Bhagwan Shree Rajneesh

Hvis du har børn, har du med sikkerhed måttet sætte grænser for dem ind imellem, – og det af ren og skær omsorg og for at beskytte dem imod at være til fare for sig selv.

Men tror du, at de opfatter din grænsesætning som kærlighed? – Nej, det er der noget i deres reaktion, som kunne tyde på. Og måske sidder dine børn om nogle år hos en terapeut og beklager sig over, at du ikke så dem, som de var, eller at du ikke altid elskede dem nok, – og det med reference til de selv samme situationer, hvor du i kærlighed var nødt til at være kontant  og sætte grænser. ?

I sin fantastiske bog “Find ind til dit sande selv” taler zenmester Genpo Roshi om “det store sind” og “det store hjerte”.  Med det store hjerte mener han vores rene, betingelsesløse kærlighed og medfølelse, og da han tager udgangspunkt i zen, er der selvfølgelig både et yin og et yang-aspekt af hjertet.

Yin-aspektet er den bløde, omsorgsfulde, nærende kærlighed, som vi alle forbinder med et medfølende hjerte.

Yang—aspektet  af hjertet er derimod den mere kontante, grænsesættende og bevidstgørende medfølelse, som skærer igenem for netop at gøre det bedste og mest kærlige for de involverede. For mange af os tager det lang tid at opfatte, at et menneske, der udtrykker sin medfølelse på yang-måden, rent faktisk gør  det i kærlighed. Derfor kræver det mod at være balanceret i sit hjerte og kunne udtrykke kærlighed og medfølelse på begge måder.

En kærlighed, der er meget ensidigt yin, tilter nemt over i det sentimentale, og helt galt går det så, når man oven i købet flasher sin “godhed” på de sociale medier og for åben skærm og sørger for, at der er landsdækkende medier til stede for at dokumentere ens gode hjerte, som vi har set en del eksempler på her på det seneste i forbindelse med flygtningekrisen.

Et balanceret hjerte er altså både yin, dvs. omsorgsfuld, rummende og nænsomt på den ene side, og yang, dvs. modigt, bevidstgørende og grænsesættende fra det mest kærlige og velmenende sted på den anden side.

Hvis du har udfordringer i forhold til at udtrykke din kærlighed og medfølelse på enten yin- eller yang-måden, kan det skyldes, at du simpelthen aldrig har lært det og derfor bare skal “øve dig”, måske med inspiration i nogle gode forbilleder.

Eller også kan det skyldes, at du kommer til at sidde fast i en bestemt side af din personlighed, når du står overfor situationer, der kræver, at du forholder dig medfølende fra hjertet.

Hvis du eksempelvis ubevidst beskytter dig imod at være sårbar, inderlig og udtrykke varme følelser, vil du måske primært tilte over i retningen af at vise din medfølelse på yang-måden.

Hvis du der imod er konfliktsky, er bange for, at andre mennesker vil opleve dig som kold og hård, eller du er bange for at blive dømt ude, fordi du ikke udtrykker tidens “rigtige” politisk korrekte meninger, vil du måske hælde for meget til yin-siden.

I begge tilfælde kan det være en stor hjælp til at sætte hjertet fri og finde balancen i hjertet, at du opdager de ellers ubevidste personlighedssider eller “former”, som jeg ynder at kalde dem, som i bogstaveligste forstand hæmmer dig i at være helhjertet og ægte medfølende.

Du kan finde rigtig meget god inspiration til at bryde ud af de selvbegrænsende sider af dig selv i Hal og Sidra Stones legendrariske bog “Bliv bedste ven med dine værste sider” eller Genpo Roshis inspirerende bog “Find ind til dit  sande selv”, som nævnt ovenfor.

 

Kærlige hilsner
Ole Vadum Dahl

Del endelig dette indlæg med alle, der kunne have glæde af at se det.