“Det i dig selv du ikke erkender, vil kaste sin skygge på venner og fjender”

Citat Ole Vadum Dahl

 

Det er en helt almindelig aften på den psykiatriske skadestue. En tydeligt bekymret mand henvender sig, og den vagthavende psykiater spørger ham, hvad han kan hjælpe med.

“Det er min kone”, svarer manden, “Hun er blevet bindegal”.

“Hvordan?”, spørger psykiateren.

“Hun tror, hun er en høne”, svarer manden bekymret.

“Hmmm, det lyder da ikke så godt”, svarer psykiateren. “Måske skulle du bringe hende her til den psykiatriske afdeling. Det lyder som om, vi skal have hende indlagt”.

“Kommer det til at tage lang tid med hende?”, spørger manden igen tydeligt bekymret.

“Det lyder faktisk lidt alvorligt med din kone”, svarer psykiateren, “så det kan godt komme til at tage noget tid.”

“Hmmm, så tror jeg ikke, det er nogen god ide at få hende indlagt”, siger manden.

“Hvorfor ikke”, spørger psykiateren undrende.

“Nej”, svarer manden, “Jeg kan ikke så godt undvære æggene”.


 

Vores almindelige ‘jeg’, vores ego-selv fungerer på den måde, at vi identificerer os med bestemte sider af os selv og fornægter andre sider. Vi vil helst forstå os selv som kærlige og ikke som ukærlige, som uselviske og ikke som egoistiske, som retfærdige og ikke som uretfærdige, som dybe og ikke som overfladiske osv. osv.

Jeget definerer og forstår i vid udstrækning sig selv gennem sammenligninger og ved at tænke i modsætninger. – Og alle de tilbøjeligheder og egenskaber hos os selv, som vi ikke ønsker at identificere os med, bliver på et ubevidst plan rundhåndet tildelt andre mennesker. “Sådan er jeg ikke”, tænker vi mere eller mindre ubevidst.

På den måde kommer andre mennesker til at udleve de sider af os selv, som henligger i ‘skygge’ i vores egen psyke. Der er mange grunde til at få bevidstgjort og integreret skyggesiderne. Her er bare to af dem:

For det første binder og hæmmer vi vores fysiske og psykiske energi, når vi fortrænger bestemte sider af os selv. I overført betydning træder vi på speederen og på bremsen samtidigt, og det hæmmer livsenergien og skaber indre spænding og konflikt. Så vi frisætter altså en masse god livsenergi, når vi står ved både de ønskelige og mindre ønskelige sider af vores personlighed. Hvis vi vil have ‘lys i lampen’, skal der være godt med strøm på batteriet.

For det andet skaber det afstand, mistillid og konflikt i forhold til andre mennesker, når vi tillægger dem de sider af os selv, som vi ikke bryder os om. Når vi integrerer og tager ejerskab til de ellers fortrængte eller fornægtede sider, opdager vi, at alle mennesker inklusive os selv indeholder både gode og mindre gode sider, og det skaber en oplevelse af fælles menneskelighed og mere tolerance og empati.

Det er helt afgørende at få kastet lys på skyggen og få taget de ellers fornægtede sider til os, hvis vi reelt vil udvikle os personligt og spirituelt. Ellers bliver udviklingen en illusion. Mange mennesker bruger desværre meditation, mindfulness og spirituelle teknikker til at lave noget, som på engelsk kaldes for ‘spiritual bypassing’. Dvs. at den meditative ro og positive tænkning bruges som en flugt fra skeletterne i skabet og dermed som en ubevidst måde at fortrænge skyggen på. Reel psykospirituel udvikling, som faktisk transformerer os og vores livskvalitet til det markant bedre, kræver, at vi rydder op i alt det, der henligger i skygge.

Det er derfor, at det er et af fem vigtige aspekter af min essentielle livspraksis, at vi ikke kun vågner op, åbner op, vokser op og lyser op, men at vi også fortløbende rydder op i vores liv og psyke.

Se mere om den essentielle livspraksis på www.vadumdahl.dk

Essential Life Practitioner-forløbet, som er et intenst kursus- og udviklingsforløb for mennesker, der seriøst vil arbejde i dybden med sig selv, er baseret på den essentielle livspraksis. Se hvornår der starter nye hold op igen på Sjælland og i Jylland her: Klik og se de nye hold.

Mange kærlige hilsner
Ole Vadum Dahl

PS: Hvis du vil se en kort video, hvor jeg underholder lidt med at tale om ego-selvets tilbøjelighed til at projicere skyggen ud og skabe et positivt selvbillede i kontrast til de ikke så ønskede sider, så klik her.