5D Mentorforløbet

“Uanset hvor tæt tågen er i dit liv, så skinner solen altid lige der et sted bag skyerne”

Ole Vadum Dahl

Et unikt 1-årigt online udviklingsforløb med forfatter, psykoterapeut og mentor Ole Vadum Dahl

Gennem dette dybt positivt livsændrende forløb har du gennem – tankevækkende oplæg, fascinerende øvelser og processer – guidede meditationer og ikke mindst gennem personlig sparring fra Ole Vadum Dahl mulighed for:

 

   • At få dybe indsigter om dig selv og dit liv og finde dine egne svar på både livets store og små spørgsmål.
   • At finde sindsro og centrering i en hverdag, der for mange af os i alt for høj grad er præget af stress, uro og for lidt tid til det og dem, der betyder allermest for os.
   • At forøge din evne til at være afslappet, nærværende og åben på en måde, som vil styrke både dig selv, din familie og dine andre betydningsfulde relationer.
   • At finde mening, sammenhæng og rød tråd i dit liv og i en verden, der i høj grad er fragmenteret og præget af forvirring, kaos og konflikt.
   • At forøge din oplevelse af kærlighed, frihed og glæde ved både at finde dybere ind i din essens, din spirituelle værenskerne, og ved at få nye redskaber til at skabe nærende og meningsfulde relationer.

At udvikle os hver især og sammen

Siden jeg skrev min første bog for mere end 30 år siden, har samtlige mine foreløbigt 5 bøger haft et stærkt fokus på:

1. Hvordan vi kan blive endnu bedre til at kommunikere og skabe nærende og meningsfulde relationer.

2. Hvordan vi samtidigt hver især kan udvikle os og udfolde vores dybeste unikke potentiale gennem netop vores forhold til andre.

Vores forhold til andre mennesker giver os nemlig en enestående mulighed for at udvikle os personligt og spirituelt på en måde, som ændrer selvudvikling fra at være en form for ‘legaliseret selvoptagethed’ til at være en gensidigt givende proces, der reelt højner livskvaliteten for alle involverede parter.

Det 1-årige 5D Mentorforløb tager afsæt i den medmenneskelige tilgang til personlig og spirituel udvikling og giver gennem 30 intense videomøder via Zoom og et kæmpe ‘on demand’ videoarkiv helt konkrete redskaber til at udvikle sig hver for sig og sammen.

At rydde op - hver for sig og sammen

* Hvordan vi kan bruge alle vores relationer som et spejl til at opdage vores skyggesider og bruge dem til hver især at blive mere hele som mennesker og genfinde den indre harmoni. 

* Hvordan vi gennem  en mere bevidst form for kommunikation kan forebygge misforståelser og effektivt kan udrede dem igen, hvis de først er opstået.

* Hvordan vi bliver i stand til at tilgive både os selv og andre på en måde hvor tilgivelsen også holder på den lange bane, så vi får fred med fortiden og bliver i stand til at leve med større tillid  og frihed i nuet.

At vågne op - hver for sig og sammen

* Hvordan vi endegyldigt gør os fri af gamle roller og reaktioner, så vi undgår at falde tilbage til de samme frustrerende reaktionsmønstre igen og igen.

* Hvordan vi både igennem individuelle og fælles meditationsmetoder og processer kan genopdage vores inderste spirituelle identitet – vores essentielle selv og sjæl.

* Hvordan vi igennem bevidsthedsudvidende og hjerteåbnende processer kan ‘resonere’ ordløst med hinanden på en måde, der både forstærker oplevelsen af vores unikke spirituelle værenskerne og skaber mulighed for dybe nærende og meningsfulde sjælemøder.

At lyse op - hver for sig og sammen

* Hvordan vi kan finde og udleve vores personlige kald i livet og dermed styrke oplevelsen af både mening, formål og livsglæde i hverdagen. 

* Hvordan vi kan gøre en kæmpe forskel for andre ved i dybeste spirituelle forstand ‘bare’ at være os selv. 

* Hvordan vi uden at tale om spiritualitet eller forsøge på at overbevise andre om noget, med vores blotte tilstedeværelse ordløst kan ‘transmittere’ ro, glæde og empati – og på den måde være et lysende eksempel på det, vi gerne vil bidrage med.

At vokse op - hver for sig og sammen

* Hvordan du konkret udvikler en større selvtillid, et højere selvværd, mere selvrespekt og en dybere oplevelse af ordløs ‘selv-væren’ – ud fra erkendelsen af, at forholdet til andre dybest set aldrig bliver meget bedre end dit forhold til dig selv. 

* Hvordan vi udvikler os fra primært at opleve os selv og andre ud fra en ‘enten-eller’-tankegang til en mere moden og nuanceret ‘både-og’-tilgang til livet og til et ‘hverken-eller’-perspektiv, hvor vi begynder at fungere mere ud fra en rolig, klar og centreret bevidsthed.

* Hvordan du helt konkret kan bruge en eventuel forvirring omkring grænser, behov og følelser eller andre udfordrende mellemmenneskelige situationer til at udvikle dig  som menneske og til at kunne være dig selv i ordets bedste betydning sammen med andre. 

At åbne op - hver for sig og sammen

* Hvordan vi alle kan blive endnu bedre til at rumme både os selv og andre, hvilket er en forudsætning for en dyb positiv transformation af såvel os selv som vores relationer.

* Hvordan vi kan tage imod feedback og imødegå kritik eller negativitet fra andre uden at blive defensive eller lukke hjertet.

* Hvordan vi generelt åbner hjertet, udvikler vores empati og bliver langt bedre til både at give og modtage kærlighed. 

Bevidsthed og Hjerterum

På 5D Mentorforløbet har vi i løbet af året skiftevis fokus på:

Bevidstheds-spiritualitet

der handler om at realisere vores inderste værenskerne, styrke vores evne til at være intenst nærværende og til at kunne leve intenst med os selv og hinanden der hvor livet foregår – nemlig her og nu.

Hjerterums-spiritualitet

der netop handler om at udvikle os personligt og spirituelt gennem både vores nære og mere fjerne relationer, samtidigt med at vi får konkrete ‘redskaber’ til at styrke vores evne til at skabe og vedligeholde kærlige og meningsfulde relationer..