Oles bøger

9788799662449På bestseller-kurs efter tre uger

Den 14. november 2006 udkom Ole Vadum Dahls femte bog, som har titlen “Coaching og kunsten at leve”.

Bogens 280 sider er en sand guldbrube af inspirerende viden for alle, der interesserer sig for coaching og personlig udvikling, og skrevet i den ånd af både seriøsitet og humor, som er så karakteristisk for Ole Vadum Dahls forfatterskab.

Allerede 3 uger efter udgivelsen måtte Borgens forlag bestille andet oplag af bogen hos trykkeriet, da første oplag var ved at være udsolgt .

Her er, hvad Borgens forlag skriver om “Coaching og kunsten at leve”:

“Hverken professionel succes eller personlig lykke har ifølge denne bog ret meget med held, skæbne, de højere magters lune eller særlige medfødte evner at gøre. Det handler derimod om livskunst i ordets mest bogstavelige forstand – og livskunst kan læres.
Life coaching er en betegnelse for coaching, som ikke kun handler om arbejdslivet, men tager et spadestik dybere og inddrager hele livet. I life coaching hjælpes mennesker til at finde indre svar, opdage nye muligheder og udvikle glemte ressourcer i såvel det professionelle som det private liv.

Coaching – og kunsten at leve præsenterer nye indfaldsvinkler til at forstå, hvad der ligger bag ens opfattelse af sig selv, ens evner og muligheder. Man får konkrete redskaber til at kunne frigøre sig fra de tanker og livsmønstre, der hæmmer fuld livsudfoldelse, og bogen viser, hvordan vi alle i langt højere grad kan lære at bruge den kreative del af psyken, hvorfra liv, glæde og følelse af mening kommer.

Bogen falder i to dele. Først en teoretisk tilgang til alle de aspekter af menneskers tanker, følelser og adfærdsmønstre, det er nødvendigt at forholde sig til, hvis man vil beskæftige sig seriøst med coaching og personlig udvikling. Denne del af bogen indeholder også en lang række øvelser, læseren kan bruge til at coache sig selv. Bogens anden del er en arbejdsbog, der indeholder mange konkrete anvisninger til dem, der aktivt ønsker at coache andre.

Coaching – og kunsten at leve leverer en vifte af nye værktøjer, modeller og øvelser til at coache, og Ole Vadum Dahls evne til at integrere allerede kendte teknikker i andre sammenhænge gør hans tilgang til coaching enestående og nytænkende.”

Coaching og kunsten at leve

Indholdsfortegnelse:

 • Indledning
 • 1. Lige her og nu
 • 2. Skab din egen fremtid
 • 3. Gør dig fri af fortiden
 • 4. Fire veje til bedre relationer
 • 5. Find dig selv og fold dig ud
 • Indledning til del 2
 • 6. At møde klienten i nuet
 • 7. Ressource-coaching
 • 8. Holdnings-coaching
 • 9. Relations-coaching
 • 10. Identitets-coaching

Coaching og kunsten at leve er udgivet på Borgens forlag og den Vejledende pris er 270kr.


 

at_vokse_sammen– Udvikling og selvudvikling i parforholdet
Ole Vadum Dahl’s fjerde bog “At vokse sammen” er en usædvanlig bog om parforhold og selvudvikling. Bogen har allerede, siden den udkom første gang i november 2001, solgt mere end 10.000 eksemplarer.

“At vokse sammen” er altså blevet en bestseller ligesom Ole Vadum Dahls foregående 3 bøger, At vokse som voksen, Grundbog i NLP kommunikation og terapi, bind 1 og 2., som udkom i midten af 90′ erne mens Ole Vadum Dahl stadig arbejdede med NLP metoden.

“At vokse sammen” er, udover at være en nytænkende og praktisk bog om parforhold, en introduktion til ID Terapi og selvudvikling, som Ole Vadum Dahl har udviklet over de sidste ca. 10 år.
ID-metoderne vinder i disse år stærkt frem inden for såvel psykoterapi som indenfor coaching og personlig udvikling.

I bogen giver Ole Vadum Dahl praktiske anvisninger på, hvordan, selv vores værste og mest smertefulde parforholdsproblemer kan blive et springbræt til en intens og dybdegående personlig og spirituel udvikling, hvis blot vi betragter frustrationerne, konflikterne og længslerne på en anden måde. Han hævder, at forholdet til den vi elsker i virkeligheden afspejler det forhold vi, på et dybere plan, har til os selv og forklarer, at den grad af kontakt vi har med vores egen sjæl, er afgørende for, hvor dyb en kærlighed og intimitet vi vil have til vores partner. Vi kan derfor ikke skille vores egen udvikling fra partneren og forholdet. Egentlig selvudvikling handler derfor i ordets bedste betydning om at vokse sammen.

Den 20. oktober 2006 blev “At vokse sammen” genudgivet på Borgens forlag i Valbygårds-serien. Så det er nu igen muligt at få fat i bogen, efter at den i et stykke tid har været udsolgt fra det tidligere forlag.

Bogen kan købes i enhver boghandel.

Del endelig dette indlæg med alle, der kunne have glæde af at se det.