De fem aspekter

I praksis arbejder vi på alle kursusforløbets fem moduler med de fem opper på både stille og dynamiske måder. Se  illustrationen med  pentagrammet ovenfor.
Vi har fem konkrete tilgange til at vågne, vokse, rydde, åbne og lyse op, nemlig de fem aspekter:

 

  • at meditere

Fordybelse og centrering
Den første forudsætning for en  essentiel livspraksis er, at vi finder en måde at meditere på, som reelt hjælper os med at finde ind til vores essens, vores dybeste identitet og værenskerne. Men selv mennesker som allerede har haft positive oplevelser med mindfulness og meditation, holder for langt de flestes vedkommende alligevel før eller siden op med at meditere, fordi de efter et stykke tid ikke længere får tilstrækkeligt ud af det til, at det bliver prioriteret højt nok i hverdagen.
Den essentielle livspraksis vil give dig en så tilpas dyb indsigt i forskellige tilgange til meditation, at du fremefter selv kan udvikle en meditativ praksis, der både er lystbetonet, og  som virkelig fungerer for dig.
Læs mere om at meditere her

 

  • at reflektere

Erkendelse og orientering
Efter at have engageret os i forskellige former for personlig og spirituel udvikling  et stykke tid, savner de fleste af os en rød tråd i alle oplevelserne og indsigterne. Måske er vi forvirrede, eller vi føler at vi er gået lidt i stå. Hvis vi fortsat ønsker at vokse som voksne, får vi derfor på et tidspunkt brug for nogle gode redskaber til at orientere os  i vores udviklingsprocesser.
Den essentielle livspraksis vil give dig en temmelig præcis bevidsthedsmæssig GPS til at navigere i dine egne og andre menneskers udvikling.
Læs mere om at reflektere her

 

  • at praktisere

Øvelse og implementering  
Det gælder både for kurset og for livet som helhed, at vi ikke kan nøjes med at fordybe os meditativt og reflektere over tingene. Vi er nødt til også at omsætte og implementere erkendelser og nye færdigheder i praksis.
Den essentielle livspraksis indeholder en guldgrube af konkrete processer og øvelser til både krop, sind og sjæl, som vi efter kursusmodulerne kan tage med hjem og integrere i hverdagen.
Læs mere om at praktisere her

 

  • at relatere

Forbindelse og spejling 
Det  er vanskeligt reelt at udvikle sig alene. Vi har brug for hinanden til at blive spejlet og til at opdage, at vi ikke er alene om livets udfordringer. Vi kan hjælpe hinanden med både at få øje på de mindre bevidste sider af os, som spænder ben for livskvaliteten, og med at opdage alle de latente potentialer, som omvendt kunne højne livskvaliteten markant.
Med den essentielle livspraksis får du nye måder at relatere  på, som både vil støtte din udvikling og give dig en langt dybere følelse af at være forbundet med andre og høre til i livet.
Læs mere om at relatere her

 

  • at resonere

Tilstedeværelse og svingning
Der er nogle former for indsigt og realisation, som yderst sjældent kommer alene ved at meditere, reflektere, praktisere eller relatere, uanset hvor fin og dyb en tilgang vi måtte have til det. Vores essens, vores dybeste og mest harmoniske værenskerne er uden form eller begreber, og bliver derfor bedst ‘vækket’ på en måde, som forbigår alle ord og mentale mønstre. Det er derfor en del af den essentielle livspraksis, at vi lærer ordløst at ‘svinge med’ på atmosfærer og bevidsthedskvaliteter hos andre, som  får vores egen essens til at vågne.
Læs mere om at resonere her