Events

Ind i essensen aftenworkshops

– Meditativ fordybelse og inspirerende indsigter

Kom og lad dig guide ind i dybere lag af din væren og få inspiration til at leve et liv, hvor spiritualitet og det almindelige gode hverdagsliv går op i en højere enhed.

I mere end 30 år har Ole Vadum Dahl delt ud af sine eksistentielle og spirituelle erfaringer gennem bøger, kurser og uddannelsesforløb, og siden 2015 har han bl.a. turneret rundt i hele landet med en særdeles populær meditativ aftenworkshop, som han kalder “Ind i essensen”.

Hver aftenworkshop starter med en kort introduktion efterfulgt af 30-40 minutters guidet og stille meditation. Herefter taler Ole intuitivt om et eksistentielt eller spirituelt emne. Efter en kort pause vil der være mulighed for at stille spørgsmål og få personlig sparring. Der vil også lejlighedsvist blive introduceret  små kraftfulde øvelser, som du kan tage med hjem og bruge i dit daglige liv.

Kom og oplev Ole Vadum Dahls unikke evne til at guide mennesker ind i meditation og dybe lag af deres væren, og oplev hvor inspirerende det er at høre en formidler, som har en sjælden evne til at gøre selv komplekse emner let forståelige.

Da Ole altid guider og taler ud fra en intuitiv fornemmelse for de mennesker, som er til stede, i lokalet, vil hver aftenworkshop være meget forskellig. Du kan derfor med fordel deltage flere gange.

Datoer for “Ind i Essensen Workshops”:

Nye datoer på vej

Vores til tider overdrevne trang til ydre frihed er egoets velmenende forsøg på at kompensere for den manglende kontakt til sjælens uendelige indre frihed.

Ole Vadum Dahl

– Hjertevarme og inspirerende indsigter

Har du lagt mærke til, at når vi møder hinanden helt åbent og sårbart i ordets positive forstand, uden at ville præsentere et bestemt billede af os selv, uden at forsøge at leve op til bestemte forventninger – så kan der opstå et meget dybt og ordløst møde, som nærer os og giver os følelsen af både mening og forbundethed?

Forudsætningen for den slags inderlige møder med andre mennesker – som af og til bliver kaldt for sjælemøder, er at vi møder hinanden fra vores essens, vores dybeste og mest oprindelige identitet.

Denne aftenworkshop med Ole Vadum Dahl handler om, hvordan vi dels kommer dybere ind i en umiddelbar fri oplevelse af ‘bare at være’, og hvordan vi møder andre mennesker der fra.

Hver aftenworkshop starter med en kort introduktion efterfulgt af 15-20 minutters guidet og stille meditation. Herefter guider Ole deltagerne igennem en række både tankevækkende og underholdende øvelser, som  giver dig en klar oplevelse af, hvor meget dybere og mere tilfredsstillende forhold vi kan have til hinanden, når vi møder hinanden fra essens til essens eller sjæl til sjæl.

Efter en kort pause vil der være mulighed for at stille spørgsmål og få personlig sparring. Ideen med workshoppen er at give dig både indsigter og små kraftfulde øvelser, som du kan tage med hjem og bruge i dit daglige liv.

Da Ole altid guider og taler ud fra en intuitiv fornemmelse for de mennesker, som er til stede, i lokalet, vil hver aftenworkshop være meget forskellig. Du kan derfor med fordel deltage flere gange.

Datoer for Sjælemøder:

Nye datoer er på vej.