Ny 20 ugers online grunduddannelse i 5D Coaching og relationskompetencer

5D relationscoach

Uddannelsen

“Vores livskvalitet bliver ikke meget bedre end vores evne til at skabe gode og meningsfulde relationer”

Hold 6 begynder den 1. oktober.
Rabat på 2500 kr til 1. juli 2024

Gør en forskel der virkelig batter

Hvis du arbejder med mennesker i dit job, har du sikkert lagt mærke til, at hovedparten af de problemer og udfordringer, som dine medmennesker har i livet, handler om deres relationer.

Du har måske også (en gang imellem) måttet erkende, at du, på trods af din professionelle viden, din store livserfaring og alle dine gode intentioner om at hjælpe, ikke altid er i stand til at gøre den forskel, som du godt kunne tænke dig at gøre.

Mon ikke det også er din erfaring, at vores gode råd og forslag har en begrænset effekt på vores klienters situation – og ikke i sig selv giver dem de relationskompetencer de reelt har brug for til at løse konflikterne, til at udrede misforståelserne eller til generelt at kunne skabe mere tilfredsstillende og meningsfulde relationer.

Der skal helt sikker noget mere til.

Derfor har Ole Vadum Dahl udviklet et 20 ugers online uddannelsesforløb, som giver dig de vigtigste indsigter og en guldgrube af meget kraftfulde coaching-metoder, som du kan bruge til at hjælpe mennesker med netop at udvikle deres relationskompetencer og blive i stand til at overkomme udfordringerne i både deres private og arbejdsmæssige relationer.

1. modul: Nye veje til bedre relationer

Om intention, fokus og adfærd

“Der er stor forskel på, om vi virkelig kommunikerer, eller om vi bare skiftes til at snakke”.
Ole Vadum Dahl

* Hvordan du kan coache dine klienter til at få en grundlæggende forståelse for, hvad det helt konkret er, der går galt i deres kommunikation, når der opstår misforståelser, frustrationer og kriser. 

* Hvordan du gennem en enkel men meget kraftfuld coachingmetode kan træne en klient i at lave de første små men afgørende ændringer i sin måde at kommunikere på, som kan udrede misforståelser, løse konflikter og generelt  skabe store positive forandringer i forholdet til andre.

* Hvordan du træner dine klienter i at udtrykke sig konstruktivt og autentisk på en måde, der både gør det nemmere at få ‘budskabet’ igennem og langt lettere for andre at være åbne og imødekommende. 

* Hvordan du som relationscoach kan styrke dine klienters relationskompetencer på en måde, der skaber gensidig forståelse og accept i deres relationer – bl.a. gennem en ny indsigt i deres egne dybere bevæggrunde og ved at kunne gennemskue den egentlige intention bag andres til tider uforståelige adfærd.

“Der er altid en dybere intention bag menneskers umiddelbare adfærd”
Ole Vadum Dahl

2. modul: Sig det som det er

Kommunikation, ærlighed og dine legitime behov

”Din kommunikation bliver aldrig bedre end din evne til at mærke og udtrykke dine behov”
Ole Vadum Dahl

* Hvordan du støtter dine klienter i at få en dybere forståelse af, hvad virkningsfuld kommunikation er, og hvordan du kan coache dem til at være endnu mere autentiske og ærlige i deres relationer.

* Hvordan du effektivt hjælper dine klienter med at finde en bedre balance mellem på den ene side at være tro mod deres egne følelser og behov, og på den anden side at være indfølende, omsorgsfulde og empatiske overfor andre.

* Hvordan dine klienters oplevelse af at være følelsesmæssigt og kærlighedsmæssigt i underskud kan forvandle sig til en vågen og kærlig fællesbevidsthed gennem både individuelle og fælles øvelser.

”Ærlighed er ikke at sætte prædikater på andre og sige sin uforbeholdne mening om dem. Ærlighed er at give udtryk for sine egne følelser og behov på en selvansvarlig måde”
Ole Vadum Dahl

3. modul: Selvfølelsen – alfa og omega i vores relationer

Om identitet, grænser og din selvfølelse

“Forholdet til andre bliver aldrig bedre end dit forhold til dig selv“
Ole Vadum Dahl

* Hvordan du kan coache dine klienter frem til en vigtig forståelse af, hvad selvbilledet og selvfølelsen hos alle parter betyder for vores relationer og for vores muligheder for at forstå hinanden. 

* Hvordan du kan træne en klient i at blive bedre til at sætte naturlige grænser og kunne forblive åben og psykisk tilstedeværende på samme tid.

* Hvordan du kan hjælpe en klient med at styrke sin selvfølelse, så han eller hun i højere grad kan engagere sig i sine relationer med selvtillid, selvværd og nærvær, og dermed være med til at gøre forholdet til andre langt mere tilfredsstillende og meningsfuldt.

4. modul: Det psykiske klædeskab og den nøgne sandhed

Fra roller og reaktioner til ægte nærvær og gensidig respekt 

Personligheden er de former vi antager, når vi i dybeste forstand glemmer, hvem vi er”.
Ole Vadum Dahl

*  Hvordan vi kan bruge samspillet med både vores mere perifære og vores nærmeste relationer som et spejl til både at blive meget mere selvbevidste, og til samtidigt at blive i stand til at bryde ud af uhensigtsmæssige relationsmønstre og gamle roller.

* Hvordan du kan bevidstgøre dine klienter om eventuelle ubalancer i en relation, og hvilke konkrete psykologiske redskaber du kan give dem til at skabe mere nærhed, frihed og gensidighed i forholdet.

* Hvordan du helt konkret kan hjælpe med at styrke nærværet i dine klienters relationer, så fordomme og fordømmelse bliver erstattet med nysgerrighed og gensidig respekt.

“Ordet respekt består af ‘re’, som betyder igen”, og ‘spekt’, der betyder at se. At respektere er altså at opleve hinanden med friske øjne igen og igen uden fordomme”.
Ole Vadum Dahl

5. modul: Signaler og sammenhæng

Om udstråling, følelser og integritet

“Det er sjældent det du siger, som andre husker dig for, men meget oftere de følelser du vækker hos andre, når de er i selskab med dig.”
Ole Vadum Dahl

* Hvordan du bevidstgør dine klienter om eventuelle dobbeltsignaler i deres kommunikation, og hvordan du træner mennesker i at opnå en bedre overensstemmelse mellem ord og kropssprog og mellem handling og udstråling.

* Hvordan vi uden ord kan  skabe en venlig, åben og tillidsfuld stemning omkring os udelukkende ved at relatere fra vores inderste værenskerne – vores sjæl.

“Hvis du er opmærksom på, hvordan andre mennesker responderer på dig, kan du lære rigtig meget om, hvad du reelt kommunikerer til dem både på et bevidst og ikke mindst på et ubevidst plan”.
Ole Vadum Dahl

6. modul: At gå på æggeskaller og kunsten at danse med situationen

Om den svære samtale og hvordan vi bedst griber den an

* Hvordan du kan klæde en klient rigtig godt på til at finde modet til tage en vanskelig samtale med en person, som er negativ, nærtagende eller decideret intimiderende på andre måder.

* Hvordan du træner dine klienter i at give en nødvendig og ærlig feedback på en måde, som ikke får modtageren til at gå i forsvar og til at trække sig fra kontakten.

* Hvordan du træner en klient i selv at modtage feedback og kritik og bruge den til noget konstruktivt, uanset om den umiddelbart er positiv eller negativ.

* Hvordan du kan træne dine klienters færdigheder i at takle ubehagelige situationer med dominerende, bedrevidende eller kontrollerende mennesker uden at lukke hjertet eller polarisere yderligere.

“Problemet er sjældent de andre. Det egentlige problem er som oftest de følelser, vi ikke kan rumme inde i os selv, når vi bliver konfronteret med visse andre mennesker.”
Ole Vadum Dahl

7. modul: Elefanten i rummet og kommunikationens forvandlende kraft

Om at få sat ord på det usagte

* Hvordan du kan coache dine klienter frem til en dyb indsigt i, hvilken markant positiv ændring der sker i kontakten mellem mennesker, når vi i stedet for at gå udenom elefanten i rummet begynder at italesætte det, der foregår mellem os på en ærlig og selvansvarlig måde. 

* Hvad fortielser betyder for vores relationer, og hvordan vi får åbnet op og sat ord på det usagte, så forholdet til den anden kan blive styrket.

* Hvad relationshygiejne er, og hvordan du træner dig selv og dine klienter i at praktisere det.

* Hvordan du kan træne dine klienter i at kommunikere med andre på en måde, der skaber grundlag for en dyb og nærende fællesbevidsthed og deciderede sjælemøder.

“Et sjælemøde er, når du og jeg for et øjeblik bliver til et ordløst og kærligt ‘vi’.”
Ole Vadum Dahl

Visioner og erfaring

Vi præsenterer her en banebrydende helhedsorienteret online Relationscoach Uddannelse, der både er baseret på Ole Vadum Dahls visioner om fremtidens coaching og på Oles mere end 30 års professionelle erfaring med at uddanne coaches, psykoterapeuter og mindfulnessinstruktører.

Uddan dig til 5D Relationscoach og vær med til at skabe mere empati, klarhed og glæde i en tid, der i høj grad er præget af usikkerhed, forvirring, polarisering og konflikt.

Sådan foregår det i praksis

Hvert af de 7 moduler består af 2 intense live trænings-sessions via Zoom samt minimum 1 træningssession på egen hånd sammen med en medstuderende ud fra inspirerende video-oplæg fra Ole Vadum Dahl.

Den afsluttende certificering foregår i forbindelse med den syvende og sidste supervisions-session. Hele forløbet består sammenlagt af 104 lektioner svarende til 78 klokketimer, hvoraf de 76 lektioner eller 57 klokketimer er live undervisning.

Z

7 undervisnings- og træningssessions

Under den første live session på hvert modul bliver du undervist af Ole Vadum Dahl selv, og sessionen er en blanding af inspirerende oplæg og praktisk træning sammen med dine med-kursister i de såkaldte ‘break out rooms’ i Zoom. Varighed 3 timer. 

Z

7 trænings- og supervisions-sessions i mindre grupper

Den anden live session på hvert modul er træning og supervision i en mindre gruppe under ledelse af en af ID Academy’s super-kompetente og erfarne undervisere. Varighed 3 timer.

Z

5 Open space live-sessions

En gang om måneden har du mulighed for at deltage i vores ‘Open space’-aftener, hvor du kan stille både faglige og personlige udviklingsspørgsmål til Ole Vadum Dahl. Det foregår igen via Zoom, og varer typisk mellem en og halvanden time, afhængigt af hvor mange der ønsker at få svar på deres spørgsmål.

Z

5 Ind i Essensen meditations-sessions

Da nærvær, centrering og empati er en meget vigtig del af vores relationskompetencer, er de såkaldte ‘Ind i essensen’ guidede meditations-sessions et vigtigt element i vores relationscoach-uddannelse. Det foregår via Zoom, og hver session varer typisk ca. halvanden time inklusive eventuelle personlige instruktioner og spørgsmål og svar.

BONUS

Z

Replay af modulerne

Alle Ole Vadum Dahls tema-sessions bliver optaget og lagt ind på vores online medlemsområde, så du kan gense videoerne eller se dem for første gang, hvis du har været forhindret i at være med under selve live sessionen.

Z

Tekstmateriale og grafik

Supplerende artikler, øvelser og grafik der støtter og uddyber forståelsen af uddannelsens indhold.

Z

Værktøjskasse med ekstra øvelser, guidede meditationer mv.

Du har under uddannelsen adgang til et videoarkiv med masser af ekstra øvelser og processer til at udvikle dine egne relationskompetencer og til at praktisere relationscoaching. 

Z

Fællesskab og vidensdeling

I forbindelse med uddannelsen etablerer vi et online fællesskab, hvor du kan finde medkursister at øve processer og udveksle erfaringer med. Betydningen af et godt socialt miljø, omkring et uddannelsesforløb, kan ikke overdrives, så derfor er det noget, vi har et stærkt fokus på. 

Andre deltagere på Ole Vadum Dahls forløb er blevet overrasket over, hvor intenst det er at deltage online, og hvor stærk og hjertevarm en fællesskabsfølelse der opstår under forløbene.

Z

Øjeblikkeligt personligt udbytte

Noget af det fascinerende ved relationscoach-uddannelsen er også, at du med det samme kan gå ud og praktisere det som du har lært – både i dit private og professionelle liv. Alt indholdet er, på grund af sin karakter og Oles jordnære og praktiske undervisning, ‘omsætteligt’  med det samme.

Der er stor rabat på uddannelsen, hvis du tilmelder dig senest 1. juli 2024.